hlavní stránka

Rezervace ČSOB In

Vyberte si prostor, který vám bude nejlépe vyhovovat.

Malý sál

  • přednášková místnost pro 50 osob
  • vysokorychlostní wi-fi
  • zázemí kavárny s nabídkou fair-trade kávy a čaje v BIO kvalitě
  • bezbariérový provoz
  • prostor pro instalaci výstav a pořádání vernisáží
(Kapacita Malého sálu max. 50)

Technické vybavení

Uspořádání

Souhlasím s Řádem ČSOB Inspirace a se zpracováním osobních údajů získaných Provozovatelem prostoru ČSOB Inspirace v rozsahu jméno, příjmení, telefon. Souhlasím se zpracováním osobních údajů, včetně telefonu Provozovatelem – Československou obchodní bankou, a. s., Radlická 333/150, Praha 5, IČO: 00001350. Účelem zpracování jsou vlastní marketingové aktivity správce jakož i nabízení produktů a služeb značky Československé obchodní banky,a. s., a šíření obchodních sdělení. Souhlas uděluji dobrovolně na dobu do odvolání souhlasu. Prohlašuji, že poskytnuté údaje jsou pravdivé a že jsem byl(a) informován(a) o právu přístupu k osobním údajům, právu na jejich opravu, blokování, doplnění i o možnosti kdykoli a bezplatně požádat o ukončení zpracování mých osobních údajů a jejich likvidaci na adrese ČSOB Inspirace, Jungmannovo nám. 767, 110 00 Praha 1.


;